V prvem delu (5. 10. 2020) se bomo posvetili razkorakom med pričakovanjem podjetij na eni strani in pričakovanjem nevladnih organizacij na drugi. Kaj žene ene in druge? Kakšna so poslanstva obojih in kje lahko najdete skupne točke?

Drugi del (7. 10. 2020) bo namenjen predstavitvi zgodbe in rezultatov vašega dela. Kako vaše delo predstaviti na način, da bo donatorju zanimiv in ga bo želel podpreti? Kako priti do sredstev za elektriko in ogrevanje, ne da jih omeniš?

Tretji del (12. 10. 2020) bo posvečen temu, kako prepoznati potencialne donatorje – veliko organizacij se osredotoča le na največja, najbolj prepoznavna podjetja, ki pa ne morejo podpreti vseh. Kako torej najti pravega donatorja?

V četrtem delu (14. 10. 2020) bomo spoznali, katere informacije mora dopis vsebovati, in kako poskrbeti, da ne bo namesto dopisa nastal roman.

Peti del (19. 10. 2020) pa bo posvečen ohranjanju dobrih odnosov z donatorji in grajenju mreže podpornikov.

Celotna delavnica bo potekala po Zoomu. Posamezno srečanje bo trajalo uro in pol in bo sestavljeno iz teoretičnega dela ter povratnih informacij glede nalog, ki jih bodo udeleženci opravili med enim in drugim delom. Delavnico bo vodila Veronika Vodlan, ki že 10 let nevladnim organizacijam svetuje pri pridobivanju razpisnih, sponzorskih in donatorskih sredstev ter zanje izvaja izobraževanja

Število udeležencev je omejeno na 15 organizacij. Iz posamezne organizacije lahko sodeluje več oseb, a le v primeru, da se bodo naloge opravljale skupaj.

 Registracije (najpozneje do 23. septembra 2020).

Izvedbo delavnice sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023.

Translate »