V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvojnih procesov v Bangladešu.

Tematsko je razpis osredotočen na:

  • Spodbujanje enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk (sklop 1)
  • Krepitev vloge in zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje v procesih lokalnega upravljanja (sklop 2)

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Bangladeša ter drugih držav upravičenk, med katerimi so tudi države članice EU. Vrednost razpisa je 7.500.00 (sklop 1: 2 500 000 EUR, sklop 2: 5 000 000 EUR). Prijavite lahko projekte v vrednosti od 2 200 000 EUR do 2 500 000 EUR, v okviru sklopa 1 se sofinancira do 90% upravičenih stroškov, v okviru sklopa 2 pa do 85% upravičenih stroškov.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vir: CNVOS

Translate »