V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov, ki postavljajo mlade v središče okrevanja po krizi Covid-19 v Nepalu.

Razpis ima tri sklope, ki so osredotočeni na spodbujanje vključevanja mladih v:

  • boj proti podnebnim spremembam, zaščito okolja in zeleno rast
  • spodbujanje enakosti med spoloma ter socialno vključevanje
  • spodbujanje demokracije in človekovih pravic

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Nepala ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami, pri čemer morata biti najmanj dve organizaciji iz Nepala.

Rok za prijavo: 10. avgust 2021

Vir: CNVOS

Translate »