21. maja je Evropski dan Nature 2000 in ob tej priložnosti želi Združenje EPEKA zvišati ozaveščenost posameznikov o prednostih omrežja Nature 2000 in priložnostih, ki jih ta področja predstavljajo za posamezne sektorje. Prireditev bo v petek, 21. maja ob 10. uri na Mariborskem otoku.

Evropski dan Nature 2000 se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila odobrena Direktiva EU o habitatih in program LIFE. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (sprejeta leta 1979) postala osnova omrežja EU zavarovanih območij Natura 2000. Danes Natura 2000 sestavlja več kot 27 800 območij EU, ki uspešno prispevajo k ohranjanju naše edinstvene evropske naravne dediščine. Slovenija velja za eno izmed najbolj zelenih držav znotraj Evropske unije.

Več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % – Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, …). V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.

Na okrogli mizi z naslovom Prednosti Nature 2000 za lokalno okolje bodo sodelovali predstavniki Mestne občine Maribor, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Maribor, Zavoda za gozdove, območna enota Maribor ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Translate »