Focus, društvo za sonaraven razvoj opozarja, da v času konference COP 26, na kateri bi Slovenija kot predsedujoča Svetu EU morala voditi z zgledom, Ministrstvo za okolje in prostor pod taktirko ministra Andreja Vizjaka predlaga, da se več deset milijonov iz Podnebnega sklada – tj. sredstev, s katerimi bi morali pomagati zmanjševati izpuste toplogrednih plinov – podari največjim podnebnim onesnaževalcem v Sloveniji.

Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) uvaja določilo, ki bi nekaj več kot desetim največjim industrijskim porabnikom energije in onesnaževalcem podelilo visoko subvencijo za kritje stroškov električne energije. Predlog zakona določa, da se bo lahko do 25 % sredstev podnebnega sklada porabilo za »kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov«.

Gre za novo subvencijo večjim onesnaževalcem, ki je v nasprotju z nujnimi podnebnimi ukrepi. Upravičenci do kritja posrednih stroškov bodo namreč zavezanci ETS – evropske sheme trgovanja z emisijami, predvsem papirniška, kovinska in kemična industrija. Glavni namen sistema ETS je s cenovnim signalom spodbujati velike onesnaževalce k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Kritje posrednih stroškov bi ta cenovni signal oslabilo in s tem zmanjšalo motivacijo upravičencev za izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij. Tako bodo te naprave emitirale več toplogrednih plinov; okoljske škode, ki bodo nastale, pa bodo padle na pleča ljudi.

Namen Podnebnega sklada je sofinanciranje ukrepov, s katerimi rešujemo podnebno krizo, torej znižujemo emisije in se prilagajamo na posledice, ki jih podnebne spremembe prinašajo našemu kmetijstvu, gozdovom, zdravju ljudi, pojasnjuje Barbara Kvac iz Focusa. “Kritje posrednih stroškov ni nič od tega – je finančno darilo in potuha velikim onesnaževalcem. Nepravično bi bilo tudi, da so veliki onesnaževalci deležni dodatnih spodbud, medtem ko se ljudem dvigajo položnice za elektriko in ogrevanje.”

Več TU.

Translate »