CONCORD, Evropska konfederacija nevladnih organizacij s področja pomoči in razvoja, zaposli za poln delovni čas izkušeno svetovalko_ca za zagovorništvo, ki bo vodil_a in angažiral_a  članice pri vprašanju neenakosti in izobraževanja o globalnem državljanstvu.

Iščejo osebo, ki uživa v sistemskem razmišljanju, timskem delu in sodelovanju z različnimi akterji pri zagovorniškem delu. Oseba bo v tej vlogi zagotavljala strateško usmerjeno politično in premišljeno vodstvo pri oblikovanju in izmenjavi stališč o neenakostih. Izbrani svetovalec bo lahko nadgrajeval svoje znanje in razumevanje večdimenzionalnih in presečnih pristopov k neenakostim tako, da bo članom in partnerjem CONCORD-a pomagali oblikovati uspešne pristope. Prek izobraževanja za globalno državljanstvo si bo prizadeval izzvati tradicionalno področje oblasti za obrambo človekovega dostojanstva ter spodbujati družbeno odgovornost in mednarodno solidarnost.

Prispeval_a bo k delu drugih svetovalcev za politike in zagovorništvo v Sekretariatu in podpiral komunikacijsko skupino pri prispevanju k prepoznavnosti dela CONCORD -a.

Iščejo osebo z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj na področju zagovorništva.

Rok za prijavo: 14. september 2021

Več TU

Translate »