Združenje CONCORD je pred srečanjem Evropskega sveta, ki bo 12. in 13. decembra 2019 voditeljem in voditeljicam držav EU poslalo pismo glede večletnega finančnega okvira 2021-2027 in Poglavja VI. Pismo je v celoti objavljeno tukaj.

Kaj je večletni finančni okvir (MFF)?

Večletni finančni okvir (MFF) določa strukturo proračuna EU za obdobje sedmih let. Trenutni MFF se bo končal leta 2020 in pripravljen bo novi finančni okvir za naslednjih sedem let (2021-2027).

Prvi osnutek večletnega finančnega okvirja je bil predstavljen 2. maja 2018 in je vseboval sktrukturo in lastna sredstva potrebna za financiranje MFF. Naslednji proračun EU ima 7 poglavij. Tisto, ki nas najbolj zadeva je Poglavje VI (Soseščina in svet), ki vključuje nove skupne instrumente za soseščino, razvoj in mednarodno sodelovanje “Neighbourhood, Development and International Cooperation” (NDICI).

12. in 13. decembra se bo Evropski svet sestal za razpravo o proračunu na podlagi Finskega predloga (ki trenutno predseduje Svetu). Pogajanja se bodo tako osredotočala na razdelitev med poglavji in 10 odstotkov za Poglavje VI bi lahko bilo postavljenih pod vprašaj.

Kaj se trenutno dogaja?

  • razdelitev proračuna – tj. vsota:  10 % za Poglavje VI.

Cilji proračuna: zagotoviti, da trajnostni razvoj ostane v srediču razdelitev proračuna, tako da je 95 % vsega poglavja VI namenjeno URP za podnebne ukrepe, razvojno sodelovanje, človeški razvoj, človekove pravice in demokracijo, humanitarno asistenco in mirovno delovanje.

Ohraniti moramo 10 % vsega proračuna EU za Poglavje VI. 

Zunanji instrumenti morajo biti instrumenti za trajnostni razvoj. Načela in cilji trajnostnega razvoja zmanjševanje revščine, neenakosti, zagotavljanje miru in realizacija človekovih pravic morajo biti v središču prihodnjega instrumenta.

Sporočila iz pisma:

  • Svet EU še ni sprejel stališča, ali naj bosta Evropski razvojni sklad (EDF) in/ali Evropski sosedski instrument (ENI) vključena.
  • Sprejme naj se dogovor o predlagani regulaciji NDICI, tako da bo lahko sprejeta v letu 2020 in lahko EU nadaljuje izpoljevati svojo globalno vlogo po 1. januarju 2021.
  • Ohrani naj se raven sredstev za Poglavje VI na vsaj 10 % vsega MFF in zagotovi, da integracija EDF v evropski proračun ne bo pomenila zmanjšanje financiranja za države afriške, karibske in pacifiške skupine.
  • Poudari naj se dolgoročna zaveza EU za prispevanje 0.7 % BND za uradno razvojno pomoč (URP).
  • Posodobi naj se zaveza, ki jo je Evropski svet sprejel februarja 2013 glede zunanjih akcij in klasifikacije kot uradne razvojne pomoč (URP) tako da bo vsaj 95 % Poglavja VI URP.

 

Vir: CONCORD

Translate »