Na CNVOS za nedoločen čas zaposlijo izkušenega pravnika na delovno mesto vodje pravne službe. Delo vključuje koordiniranje in vodenje njihove pravne službe, izvajanje pravnih svetovanj nevladnim organizacijam in njihovim ustanoviteljem, izvajanje dejavnosti zagovorništva ter pripravo analiz in poročil o delu nevladnih organizacij.

Pravna služba CNVOS, ki trenutno šteje tri pravnike, ob spremljanju domače in tuje zakonodaje ter lastnih strokovnih analiz pripravlja in sooblikuje pravno okolje za delovanje slovenskih nevladnih organizacij (pripravlja lastne predloge predpisov, sodeluje v javnih razpravah, itd.). Pokriva praktično vsa pravna področja, ki zadevajo nevladne organizacije, kot je statusno pravo, davki, prostovoljstvo, opravljanje dela v NVO, javno financiranje, varstvo osebnih podatkov in mnoge druge. Išče inovativne pravne rešitve za izzive nevladnih organizacij. Naloga službe je tudi zagotavljanje hitre podpore ostalim zaposlenim pri lobiranju.

Informacije o nalogah in pogojih.

Ponujena osnovna bruto plača: 2174 – 2522 EUR (odvisno od dosedanjih izkušenj).

Vsebina in rok za prijave:  Prijave na delovno mesto, ki jim je potrebno predložiti življenjepis in krajši zapis, zakaj bi bili dober bodoči vodja naše pravne službe, sprejemajo do 19. junija 2020 na el. naslov: barbara.straziscar@cnvos.si. Obvestilo o (ne)izboru bodo posredovali na el. naslov, iz katerega bo poslana prijava.

Translate »