CNVOS je s strani Ministrstva za javno upravo prejel poziv k imenovanju sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, pri čemer so lahko še enkrat ponovno imenovani. Naloge Sveta so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.  Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.
Zaželeno je, da predstavniki nevladnih organizacij dobro poznajo področja delovanja nevladnih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodfo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Vzporedni postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij

Ta postopek izbora poteka vzporedno s postopkom izbora treh predstavnikov prostovoljskih organizacij v Svet, ki ga izvaja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva. Nevladna organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja Slovenska filantropija). Nevladna organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

V primeru, da nevladna organizacija v obeh postopkih predlaga (istega ali dva različna) kandidata ali da isti kandidat kandidira v obeh postopkih, se upošteva samo kandidatura, h kateri je kandidat podal soglasje prvi.