S 1. januarjem je predsedovanje Svetu Evropske Unije prevzela Francija in z njimi tudi naslednji trio predsedstev, ki ga polega francoskega sestavljata še češko in švedsko predsedstvo.

Francosko predsedovanje si je za slogan izbralo trio močnih besed – okrevanje, moč in pripadnost. “Okrevanje, da bo Evropa lahko podprla ekološki in digitalni prehod; moč, da bomo lahko branili in promovirali naše vrednote in interese; pripadnost, da bomo lahko oblikovali in razvili skupno evropsko vizijo, ki bo temeljila na kulturi, naših vrednotah in naši skupni zgodovini.” Temu primerno je bilo tudi sporočilo francoskega predsednika Macrona decembra 2021, da bodo dejavnosti predsedstva osredotočene na tri glavna področja:

  • uresničevanje agende za evropsko suverenost, tj. sposobnost Evrope, da obstane v današnjem svetu ter brani svoje vrednote in interese
  • oblikovanje novega evropskega modela rasti
  • ustvarjanje Evrope, ki bo bolj „po meri človeka“

Dodatne informacije:

Spletna stran francoskega predsedovanja

Program trojke – Francija, Češka, Švedska

Program francoskega predsedovanja

Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja se nadaljuje projekt predsedovanja EU, kjer sodelujejo platforme nevladnih organizacij: francoska Coordination SUD, FORS Češka in Concord Švedska v tesnem sodelovanju z evropskim združenjem CONCORD ter s podporo madžarske platforme HAND.

Coordination SUD je za čas svojega spremljanja predsedovanja Svetu EU izpostavila naslednje ključne teme: financiranje trajnostnega razvoja, mednarodna partnerstva, prostor in zmogljivosti civilne družbe, enakost spolov, zdravje in varnost preskrbe s hrano, skladnost javnih politik za trajnostni razvoj, pravično in enakopravno partnerstvo Afrika-EU.

Coordination SUD bo na srečanjih in delavnicah združevala francoske, evropske in afriške organizacije civilne družbe ter si prizadevala izboljšati razumevanje vloge EU za mednarodno solidarnost. Ključna zahteva Coordination SUD in njenih članov je, da francosko predsedstvo v svetu odločno zastopa Evropo mednarodne solidarnosti. Več o zahtevah civilne družbe do francoskega predsedovanja Svetu EU si lahko preberete v publikaciji z zahtevami do francoskega predsedovanja.

Coordination SUD tako že vabi afriške in evropske civilno-družbene organizacije na Konferenco za pravično, odprto in trajnostno partnerstvo Afrika-EU, ki bo potekala 10. in 11. februarja 2022 v Parizu in virtualno.

Konferenca bo potekala teden dni pred 6. vrhom Afriške unije in Evropske unije in bo priložnost za organizacijo prvega srečanja med civilno-družbenimi organizacijami z obeh celin, izmenjavo mnenj o okviru partnerstva med Afriko in EU ter za oblikovanje skupnih stališč za pravično, odprto in trajnostno partnerstvo. Ta dogodek bo priprava na teden Afrike (Africa Week), ki ga EU organizira ob vrhu AU-EU med 14-18. februarjem, s poudarkom na Civil Society Forum-u, ki bo potekal v sklopu tedna.

Za dodatne informacije o prizadevanjih civilne družbe za bolj solidarno Evropo se lahko obrnete na Corentin Martiniault, martiniault@coordinationsud.org  ali Liza Gatineau Radelli, gatineau@coordinationsud.org.

Pripravil: Albin Keuc


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »