Člani evropske platforme za spremljanje izvajanja ciljev trajnostnega razvoja v EU so 10. januarja imeli prvi sestanek. Platforma združuje številne predstavnike iz akademskih krogov, nevladnih organizacij, podjetij, civilne družbe, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij, ki bodo podpirali delo Evropske komisije in ji svetovali pri uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja na ravni EU.

Vzpostavitev te platforme odraža nov pristop, ki združuje razne deležnike pri podpori dela Komisije. Predstavniki iz akademskih krogov, nevladnih organizacij, podjetij, civilne družbe, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Evropskega odbora regij so se zbrali, da bi podprli Komisijo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na ravni EU in ji pri tem svetovali. Mednarodne organizacije, kot so Svetovna banka, Združeni narodi in Evropska mreža za trajnostni razvoj (ESDN) so sodelovali kot opazovalci.

Člani platforme so se na prvem srečanju dogovorili, da bodo podali skupni prispevek k oblikovanju dokumenta Evropske komisije o razmisleku “Za trajnostno Evropo do leta 2030“, ki je bil napovedan v delovnem programu Komisije za leto 2018 in bo sprejet pozneje letos.

Opredelili so tudi več prednostnih nalog, o katerih bo v prihodnosti potekala razprava, vključno z vprašanjem, kako cilje trajnostnega razvoja vključiti v večletni finančni okvir, kako ustvarjati tako vključujočo kot trajnostno rast ter kako spremljati napredek in o njem poročati.

Poudarili so še, da mora platforma pomagati Komisiji pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v interesu Evrope.

Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilje trajnostnega razvoja je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 25. septembra 2015. Ti predstavljajo celovit načrt ukrepov, ki jih Evropska unija deli z vsemi svojimi partnerji in ki so vključeni v vsa področja delovanja Komisije. Z združitvijo širokega kroga strokovnjakov iz različnih okolij in z različnimi področji znanja ta večdeležniška platforma dopolnjuje strokovno znanje Komisije ter zagotavlja forum za izmenjavo primerov dobre prakse na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU.

Podrobneje

Translate »