V okviru projekta  »Open Your Eyes« je bila pravkar lansirana »Check it Out« baza pobud proti dezinformacijam v Evropski uniji in širše. Med njimi so tudi štiri pobude iz Slovenije. Bazo še dopolnjuje, veseli pa bodo novih pobud.

Kljub široki uporabi izraza »fake news« oziroma lažne novice, se ta vedno bolj tretita kot neustrezen. Je preveč nejasen in nenatančen, politično nabit ter zajema preveč širok nabor pojavov (kot so satira, parodija, izmišljotina, manipulacija, oglaševanje in propaganda, itd., Tandoc, 2017).

V skladu s stališčem Evropske komisije in Sveta EU je bil sprejet teoretični okvir informacijskega nereda, ki opredeljuje tri vrste napačnih in/ali škodljivih informacij:

– Zavajajoča informacije: lažni podatki, ki se nehote delijo in ne želijo povzročati škode;

– Dezinformacije: želijo povzročiti škodo z namernim deljenjem lažnih informacij;

– Maliciozna informacije: pristne informacije ali mnenje, ki se ga deli z namenom povzročanja škode, na primer sovražni govor in nadlegovanje.

Baza je dostopna na spletu, ki se bo dopolnjevala z vašimi pobudami.

V bazo so že uvrščene štiri pobude iz Slovenije:

Časoris
Projekt uči otroke in odrasle, kako dostopati do in uporabljati medije in kako ločiti novice od dezinformacij. Poteka preko spletnega časopisa Časoris, ki je glavna platforma za novice. Informiranje dopolnjujejo z delavnicami in učbenikom o medijih, novinarstvu, novicah ter dezinformacijah.

MOOC-V (MOOC on Safe Use of Internet and Media Literacy – targeting adults)
Glavni cilj tečaja je izboljšati razumevanje novih medijev in opolnomočiti uporabnike na področju spletne zasebnosti, preverjanja dejstev ter kritičnega razmišljanja. Ukvarja se tudi z osnovnimi varnostnimi vprašanji, spletnim nadlegovanjem in preprečevanjem odvisnosti.

Safer internet centre Slovenia, Awareness Centre SAFE.SI

Projekt ozavešča pet ciljnih skupin o varni in odgovorni uporabi interneta ter novih tehnologij. Cilj projekta je otrokom, najstnikom, staršem, učiteljem in socialnim delavcem zagotoviti znanje in orodja za vodenje, opolnomočenje  in bivanje v digitalnem svetu.

Bettermedia

Projekt verjame v moč javnosti in želi sodelovati pri oblikovanju medijske pokrajine. Zato vodijo več pozivov k ukrepanju, vodenju javnih razprav in predavanj na temo sodelovanja v medijsko vodeni družbi. Verjamejo, da le posamezniki lahko spremenijo družbo, edina pot pa je zahtevati odgovornost od tistih, ki so krivi.

Translate »