Greenpeace je v sodelovanju s Centrom za participativno raziskovanje “Instituta Jozef Stefan” (CPR-IJS) pripravil raziskavo o ogljičnem odtisu ustekleničene vode v 500 ml plastenkah.

Do nedavnega je bila pitna voda dobavljana izključno s pomočjo komunalnih distribucijskih omrežij. Zaradi porasta industrije ustekleničene vode v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pa se potrošnikom za pitje vode ni več treba zanašati na oskrbo iz vodovodnih sistemov. Posledično več ljudi redno pije ustekleničeno vodo. Na splošno velja, da je konzumiranje ustekleničene voda primerno, ker je ta tako dostopna in prenosna. Toda ta priročnost se odraža v raznih okoljskih obremenitvah in stroških – t.j. onesnaženje zaradi proizvodnje embalaže in prevoza ustekleničene vode, obremenitve morskih ekosistemov zaradi zavržene PET embalaže ipd.

Z raziskavo želijo prikazati, kolikšen ogljični odtis povzroča potrošnja ustekleničene vode v 500 ml plastenkah. Na podlagi rezultatov želijo argumentirati smisel zmanjšane porabe ter predlagati najboljšo alternativo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, skupaj z ničelno alternativo t.j. uporabiti drugačne načine potešitve žeje.

Glavne poudarke raziskave najdete tukaj.

Celotno raziskavo najdete tukaj.

Translate »