Razvojno sodelovanje

Osredotočamo se na razvojne projekte, ki so namenjeni družbenemu in ekonomskemu opolnomočenju žensk, mladih in lokalnih skupnosti, spodbujanju izobraževanja otrok, osveščanju o človekovih pravicah ter povezovanju s pravično trgovino in odgovornim turizmom. Dejavnosti na tem področju povezujemo tudi s programom botrstva, predvsem z vidika razvoja lokalne skupnosti. Razvojne projekte izvajamo v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji v zahodnoafriških državah (Burkina Faso, Gana).

Globalno učenje

V okviru Hiše svetov izvajamo raznolike aktivnosti, ki se tematsko in metodološko navezujejo na koncept globalnega učenja. Hiša svetov je program ozaveščanja in izobraževanja, ki spodbuja solidarno, pravično in odgovorno delovanje človeka v svetu.

Aktivnosti, ki jih program združuje so :

  • Specializirana knjižnica z raznovrstnim gradivom na teme globalnega učenja, ki se nahaja v pritličju Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani.
  • Delavnice in seminarji za različne ciljne skupine, s poudarkom na učencih, dijakih in učiteljih.
  • Javni dogodki kot so konference in okrogle mize, Šola pod soncem, interaktivne razstave in razstave plakatov, predvajanje družbeno angažiranih filmov ipd.
  • Razvijanje promocijskega in izobraževalnega gradiva (delavnice, priročniki) s področja globalnega učenja.