Uradna razvojna pomoč Velika Britanije se bo v prihodnjih dveh letih zmanjšala. DIFID, agencija, zadolžena za področje sodelovanja z državami v razvoju, je naročila britanskim veleposlaništvom v partnerskih državah, naj v nekaj tednih znižajo stroške za področje razvojnega sodelovanja za najmanj 50 do 70 odstotkov.

Poznavalci opozarjajo, da je slednje del strategije vlade, da v letih 2021/22 uradno razvojno pomoč zniža na 0,5% bruto domačega proizvoda (BDP), kar bo predstavljalo nekako 30% znižanje. Gre za posledico ukrepov za oživljanje domačega gospodarstva zaradi Covida-19.

Navkljub znižanju pa naj bi uradna razvojna pomoč Velike Britanije v letu 2021 znašala približno 10 milijard funtov ali nekaj več kot 11 milijard evrov.

Translate »