UNSSC organizira brezplačen spletni tečaj, ki bo potekal med 15. junijem in 17. julijem. Zasnovan je tako, da udeležence opremi z razumevanjem, zakaj je skladnost politik pomembna pri doseganju trajnostnega razvoja, kaj vključuje oblikovanje politik, in kakšna orodja, mehanizme in pristope lahko uporabimo za spodbujanje skladnosti politik.

Na tečaju boste raziskali kako pristopiti k medorganizacijskim in medsektorskim skladnostim politik na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Tečaj bodo dopolnjevali prispevki govorcev na visokem položaju iz OZN, OECD, think tankov in akademiki.

Po tečaju bodo udeleženci:

  • razumeli vizijo in načela, ki temeljijo na Agendi 2030, razvoj koncepta skladnosti politik za trajnostni razvoj ter pomen skladnosti politik in integriranih pristopov;
  • razumeli pomen skladnosti politik kot pristopa in orodja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter znali prepoznati politike, ki se medsebojno krepijo;
  • poznali posebna orodja, mehanizme in pristope, ki jih je mogoče uporabiti za spodbujanje skladnosti politik, vključno s partnerstvom in angažiranjem več zainteresiranih strani.

Rok za prijave je 18. maj. Informacije o programu in prijave na spletni strani UNSSC.

Translate »