Stezosledci že od poletnih mesecev spodbujajo posameznike k bolj trajnostnemu načinu življenja. Gospodinjstvom delijo Recivrečke – trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo, ki so izdelane iz recikliranih odpadnih zaves in jih spodbujajo k aktiviranju za zmanjšanje neenakosti po svetu s podpisom zaveze.

S podpisom zaveze posameznik izrazi, da se bo trudil živeti bolj trajnostno, in sicer tako, da bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Zavezo so na dogodkih, ki so potekali v Kopru, Ljubljani, Velenju, Celju, Krškem, Crikvenici in Šentjurju podpisali številni posamezniki, podporo je možno izraziti tudi prek spleta na tej povezavi.

Stezosledci želijo z brezplačno trajno vrečko za zelenjavo in sadje slovenska gospodinjstva (opremili so jih že več kot 1000) spodbuditi k trajnejšemu načinu življenja. Prav tako jih želijo aktivirati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.

PODPIŠI ZAVEZO

Stezosledci proti neenakostim, projekt Društva stezosledcev, je del projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija.

Translate »