Tri mesece po ustanovitvi evropske solidarnostne enote in po začetku zbiranja prijav mladih Evropejcev, ki jih zanima sodelovanje v njej, lahko akreditirane organizacije, ki bodo zagotavljale delovno prakso na področju solidarnostnih dejavnosti, v podatkovni bazi poiščejo potencialne zaposlene, pripravnike ali prostovoljce za izvajanje svojih projektov.

Pobuda je odprta za različne organizacije, od nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov do socialnih podjetij. V prvi fazi se lahko organizacije, ki so pripravljene sodelovati v evropski solidarnostni enoti, prijavijo za sredstva prek obstoječih programov financiranja EU. Od letošnje pomladi bo na razpolago nekaj sto mest za delovno prakso, v naslednjih mesecih pa se jim bo pridružilo še več tisoč novih.

Evropska komisija je evropsko solidarnostno enoto uvedla 7. decembra 2016. Ta pobuda mladim v starosti med 18. in 30. letom omogoča sodelovanje v različnih solidarnostnih dejavnostih, katerih cilj je reševanje težkih razmer po vsej EU. Mladi si na tak način lahko pridobijo neprecenljive izkušnje ter pomembna znanja in spretnosti na začetku svoje poklicne poti, hkrati pa promovirajo in krepijo solidarnost kot eno temeljnih vrednot Evropske unije. Od uvedbe se je v evropsko solidarnostno enoto prijavilo že več kot 24.000 mladih. Cilj je, da bi se jih do konca leta 2020 vključilo 100.000.

Translate »