Entries by

#BuildBackFairer – za pravičnejšo obnovo sveta po pandemiji

V soboto 8. maja je svetovni dan pravične trgovine. Letos je namenjen zahtevi po obnovi sveta po koncu korona pandemije na bolj pravičen in trajnosten način. Svetovni kampanji  #BuildBackFairer se pridružujemo tudi v Sloveniji, s svojimi aktivnostmi pa sporočamo, da rešitev ni nazaj v pred-covid stanju, ampak v pravičnejšemu sistemu. Zahtevi za pravičnejšo obnovo sveta […]

Poziv Petersberškemu podnebnemu dialogu: Zagotovite sredstva za najranljivejše!

Platforma Sloga je pred srečanjem Petersberškega podnebnega dialoga, ki  bo 6. in 7. maja, naslovila na ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka pismo. V njem je med drugim poudarjeno, da je Petersberški podnebni dialog pravi trenutek, da se države z najvišjimi dohodki oz. države globalnega severa posvetijo oblikovanju konkretnih dejanj za uresničitev cilja zagotavljanja […]

Smernice #MigratED za izobraževalce o globalnem učenju in multimedijskih orodjih

Migracije, človekove pravice in medkulturni dialog so teme, ki jih je treba v šolah vse bolj naslavljati, tudi z uporabo multimedijskih orodij, da bi oblikovali poglobljen diskurz in spodbujali družbo brez strahu, v kateri se udejanjata enakost ter socialna vključenost, kar je še posebej pomembno na izobraževalnem polju. V okviru projekta #MigratED so bile pripravljene […]

Focus: Netransparentna priprava slovenskega načrta za okrevanje

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je kot članica mreže CAN Europe v okviru spletne kampanje EU Cash Awards sodelovala v ocenjevanju osnutkov načrtov za okrevanje in odpornost 16 držav članic, da bi ugotovile, ali izpolnjujejo obljube zelenega dogovora, in na javno glasovanje postavile več kot 50 “dobrih”, “slabih” in “škodljivih” ukrepov, vključenih v osnutke načrtov.

Konferenca Partnerstvo enakih: odnosi Afrike in EU v vedno bolj zapletenem svetu

Portugalska platforma nevladnih organizacij ONGD bo 28. maja gostila spletno konferenco “Partnerstvo enakih: odnosi Afrike in EU v vedno bolj zapletenem svetu”, ki je organizirana v okviru projekta “Na poti k odprti, pravični in trajnostni Evropi v svetu”. Dogodek bo združil tako uradnike kot civilno družbo iz Afrike in Evrope, da bodo razpravljali o glavnih […]

Analiza migracij prek EU Trust Fund

Izšlo je poročilo o Pridobljenih izkušnjah s področja programiranja migracij prek EU Trust Fund. Konec leta 2021 so bile sklenjene zadnje pogodbe v letu 2016 vzpostavljenega Sklada Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov nezakonitega priseljevanja in podporo razseljenim osebam v Afriki (EUTF za Afriko).