Kot smo že poročali, je Forum za enakopraven razvoj razvil nove karte, katerih namen je na zabaven in poučen način spodbuditi k razmisleku o podnebnih spremembah, ki so eden izmed najresnejših izzivov, s katerimi se svet trenutno spopada, ter o okoljskih migrantih, katerih število se bo po napovedih v prihodnje vedno bolj povečevalo.
Da bi lahko karte dosegle čim več ljudi, so dosegljive za tisk na domačem tiskalniku na njihovi spletni strani, skupaj z navodili.

Predstavitev kart je dosegljiva tudi na Youtube-u.

 

Ob tem so tudi zapisali, da “naš planet doživlja velike in pospešene podnebne spremembe, ki se tičejo vseh nas, ne glede na to, kje živimo. Če želimo biti podnebju prijaznejši, moramo spremeniti dosedanje navade in ravnanja glede prevoza, nakupovanja, hrane, embalaže, uporabe energije ipd. Vsak mora opraviti svoje delo. Le tako bomo oblikovali prihodnost, v kateri nam ne bo grozilo vedno več in več posledic podnebnih sprememb ter posledično vedno več in več oseb, ki bodo zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov morale zapustiti svoje domove.”

Vabljeni k uporabi tega zanimivega didaktičnega pripomočka, primernega za vse, ki si želite izvedeti več o soodvisnosti med podnebnimi spremembami in okoljskimi migracijami.

Pripravil: AK


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »