Zavod Krog in ADRA Slovenija sta pred dnevi izvedli skupno humanitarno akcijo v sodelovanju s podjetjem Kyndryl, kjer je 34 zaposlenih tega podjetja skupaj z ekipama obeh organizacij pakiralo 100 paketov za socialno ogrožene ljudi, pisalo pisma za starejše osebe, ki živijo v Domovih upokojencev na področju Gorenjske ter pekli piškote za nastanjene v Azilnem domu Ljubljana.

Kot so zapisali, jih veseli, da se mednarodna podjetja, ki delujejo pri nas zavedajo širšega družbenega poslanstva in korporativnega prostovoljstva za dobrobit naše širše skupnosti. Kyndryl Ljubljana je del komaj leto dni starega izjemno uspešnega mednarodnega podjetja, ki se ukvarja s tehnološkimi rešitvami. Pravijo mu tudi največje startup podjetje na svetu. Zato nas še toliko bolj veseli, da ustvarjajo korporativno okolje z kulturo v podjetju, ki ga moderna družba potrebuje. Njihov cilj, da organizirajo opravljanje prostovoljstva za vse zaposlene v podjetju je dokaz, da so zagotovo na pravi poti.

(c) Fotografija Zavod Krog

(c) Fotografija Zavod Krog

Poleg dobrih del so v Zavodu Krog in ADRA Slovenija z zaposlenimi iz Kyndryl Ljubljana preživeli sproščen čas, spoznali eni druge, ustvarili pot za nadaljnje sodelovanje in uresničevanja ciljev, ki so si jih zastavili na področju prostovoljstva. Upajo, da bo to spodbuda tudi drugim podjetjem pri nas.

V obeh organizacijah si bodo še naprej prizadevali za krepitev, povezovanje in partnerstvo z podjetji, ki prepoznavajo svojo širšo družbeno odgovornost in ostalimi podobnimi nevladnimi organizacijami.

V Platformi SLOGA smo prav tako pozdravili to pobudo za sodelovanje med članicami platforme na tako pomembnih področjih dela, kot so prostovoljstvo, humanitarna pomoč in družbena odgovornost podjetij.

(c) Fotografija Zavod Krog

Obe organizaciji se zahvaljujeta vsem 34 iz podjetja Kyndryl Ljubljana za njihov prispevek k humanitarni dejavnosti, ki zagotovo ne bo edini. V ADRA Slovenija so se še posebej zahvalili Emini Hadžić iz Zavoda Krog.

Pripravil: AK

Translate »