Pred svetovnim dnem človekovih pravic 10. decembrom je generalni sekretar OZN Antonio Guterres izdal naslednje sporočilo: “Naš svet je na razpotju. Pandemija covida-19, podnebna kriza in širitev digitalne tehnologije na vsa področja našega življenja so ustvarili nove grožnje človekovim pravicam. Izključevanje in diskriminacija razsajata vsepovsod. Javni prostor se krči.

Prvič po več desetletjih revščina in lahkota ponovno naraščata. Milijoni otrok nimajo dostopa do izobraževanja. Neenakost se poglablja.

Kljub temu lahko uberemo drugačno pot.

Na današnji dan pred triinsedemdesetimi leti je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Načela, ki so določena v tej deklaraciji, so tudi danes ključna za uresničevanje vseh človekovih pravic – državljanskih, gospodarskih, kulturnih, socialnih in političnih – za vse ljudi na svetu. Okrevanje po pandemiji moramo izkoristiti kot priložnost za večje uresničevanje človekovih pravic in svoboščin ter ponovno vzpostavitev zaupanja. Zaupanje ljudi v pravičnost in nepristranskost zakonov ter institucij. Prepričanje, da je dostojno življenje na dosegu roke. Zaupanje, da ljudje lahko dobijo pošteno mediacijo in svoja nesoglasja razrešijo na miren način.

Združeni narodi se zavzemajo za pravice vsakega člana naše človeške družine.

Danes in vsak dan si bomo še naprej prizadevali za pravičnost, enakopravnost, dostojanstvo in človekove pravice za vse.

Srečen dan človekovih pravic.

Translate »