Agencija EU za temeljne pravice (FRA) želi slišati vaše izkušnje v zvezi z izzivi, s katerimi ste se srečevali pri vsakodnevnem delu v letu 2021. K izpolnitvi ankete vabi organizacije civilne družbe, ki delujejo v državah članicah EU, Srbiji, Albaniji ali Severni Makedoniji ali na ravni EU. To je četrto letno posvetovanje FRA o civilnem prostoru, vaši odgovori za leto 2021 pa bodo omogočili prepoznati izzive in trende.

Rezultati tega posvetovanja bodo objavljeni in posredovani civilni družbi, oblikovalcem politik, zainteresiranim stranem in medijem, da bi spodbudili ukrepe, ki lahko izboljšajo pogoje za organizacije civilne družbe po vsej EU, ter nadgradili najnovejše poročilo agencije FRA o “zaščiti državljanskega prostora v EU” iz septembra 2021.

Vprašalnik najdete TU.

Izpolniti ga je treba do 13. januarja 2022.

Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 20-30 minut. Za svojo organizacijo izpolnite vprašalnik samo enkrat. Vsi odgovori so v celoti anonimizirani in jih ni mogoče izslediti.

Vprašanja se nanašajo na izkušnje vaše organizacije na naslednjih področjih:

  • splošni položaj civilne družbe
  • grožnje in napadi
  • dostop do finančnih sredstev in virov
  • spodbudno regulativno okolje in zakonodaja
  • vloga civilne družbe kot del sistema nadzora in ravnovesja
  • dostop do postopka odločanja in sodelovanje

Vprašalnik vsebuje tudi nekaj osnovnih vprašanj o vaši organizaciji, na primer o vaših glavnih delovnih področjih in geografskem obsegu vašega dela.

Prosimo vas, da vprašalnik posredujete svojim mrežam in partnerjem civilne družbe.

Za dodatne informacije pišite na: frp@fra.europa.eu

Translate »