Zagovorniki okolja so na svoji spletni strani objavili zapis o dolgoročni podnebni politiki, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor 29. maja 2019 predstavilo javnosti. “Zavedajoč se podnebne krize, je sprejem dokumentov, ki bodo določali cilje in ukrepe za blaženje podnebnih sprememb, ena najpomembnejših prioritet v tem letu. Ključno je radikalno ukrepanje v naslednjem desetletju, saj bomo kmalu dosegli točko, od katere vrnitve več ni – k učinkovitemu ukrepanju je potrebno pristopiti nemudoma. Točno vemo, koliko CO2 še lahko sprostimo v zrak pred točko, po kateri ne bomo mogli več obvladovati razmer. Temu ‘ogljičnemu budgetu’ se bodo morali prilagoditi vsi državni sektorji, svoj življenjski slog pa bomo morali pomembno spremeniti tudi posamezniki. Nevladne organizacije smo se na predstavitvi zavzele za ambiciozne cilje in učinkovito medsektorsko sodelovanje.”

Ministrstvo predlaga sprejem Zakona o podnebni politiki, ki bo določil splošni nacionalni cilj, k čemur je Slovenija zavezana po Pariškem sporazumu. Pripravila se bo dolgoročna podnebna strategija do leta 2050, pripravlja se tudi nacionalni energetsko podnebni načrt, osnutek katerega je bil nedavno izjemno slabo ocenjen. Slovenija ne glede na zadnji podatek daje v evropski prostor signale po ambicioznih podnebnih ciljih in ukrepih. V stališču do strateške dolgoročne vizije EU »Čist planet za vse« je podprla doseganje neto ničelnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU do 2050. EU se je sicer zavezala k prevzemu vodilne vloge pri blaženju podnebnih sprememb.

Celoten zapis lahko preberete tukaj.

Vir: Zagovorniki okolja

Translate »