logoti posvet obeltnica sfg

Posvet ob tretji obletnici sprejetja ciljev trajnostnega razvoja

Torek, 25. 9. 2018, ob 9. uri, Metelkova 6, Ljubljana

 

Ob tretji obletnici ciljev trajnostnega razvoja in v okviru evropske kampanje boja proti neenakosti (#FightInequalites) vas Društvo Bodi svetloba, Društvo stezosledcev, Zavod Povod in platforma SLOGA vabimo na posvet z naslovom Ali je Slovenija že trajnostna za vse?, ki bo v torek, 25. 9. 2018, ob 9. uri v Ljubljani (Metelkova 6).

Posvet bo priložnost za oceno dosedanjega izpolnjevanja globalnih ciljev v Sloveniji na nacionalni in lokalni ravni, izmenjavo znanj, praks ter izkušenj ter iskanju skupnih izboljšav v prihodnje.

V poročilu Globalna odgovornost, izdanem julija 2018, je Slovenija med 156 državami, v katerih merijo indeks doseganja ciljev, uvrščena na visoko 8. mesto. Pri doseganju globalnih ciljev nam najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov energije. Najmanj uspešni pa smo pri doseganju ciljev na področjih infrastrukture in industrije; zagotavljanju trajnostnih načinov proizvodnje in porabe; ukrepih za boj proti posledicam podnebnih sprememb ter pri uporabi in ohranjanju morja in morskih virov za trajnostni razvoj. Slovenija sodi med države, ki cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 vključuje v Strategijo razvoja Slovenije 2030 in jih povezuje z nacionalnimi razvojnimi cilji.

Kot izhaja iz poročila, zahteva doseganje ciljev trajnostnega razvoja globlje spremembe v izobraževanju, zdravstvu, rabi energije, prostorskem načrtovanju in uporabi informacijske tehnologije, kar med drugim zahteva tudi dobre vodstvene zmogljivosti vlad ter boljše sodelovanje zasebnega sektorja in civilne družbe ter njuno vpetost v pripravo javnih politik. Kot ugotavljajo snovalci poročila državam predstavljajo največje izzive integracija ciljev trajnostnega razvoja v nacionalne strategije, proračunsko načrtovanje, javni razpisi in pozivi ter v kadrovsko in regulativno upravljanje. Ob tem menijo, da bodo za uspešno uresničevanje ciljev v prihodnjih 12 letih nujne bolj kakovostne javne politike, inovacije, učenje in deljenje dobrih praks znotraj ter med državami.

Poročilo ugotavlja, da večina držav v razvoju sicer dosega napredek pri odpravljanju ekstremnih oblik revščine, a je v mnogih delih sveta neenakost zelo visoka, trendi pa kažejo na dodatno povečevanje različnih oblik neenakosti. Najbolj se od tega cilja oddaljujejo države, ki so obremenjene s konflikti ter države podsaharske Afrike. Konflikti so tudi največji vzrok odmika od doseganja ciljev, predvsem na področju odprave lakote in revščine.

20180920 Vabilo Ali je SLO že trajnostna za vse

PROGRAM

9.00 Uvodni pozdrav, Robin Dewa,  Društvo Bodi svetloba

9.15 Doseganje globalnih ciljev na evropski ravni

  • Več trajnosti, več Evrope – po treh letih Agende 2030, Albin Keuc, Platforma SLOGA
  • Kampanja Fight Inequalites in projekt Trajnostna Evropa za vse, Robert Križanič, Zavod Povod

9.30 Doseganje globalnih ciljev na državni ravni

  • Vloga globalnega učenja in ozaveščanja javnosti za doseganje globalnih ciljev, Patricija Virtič, Platforma SLOGA

 9.50 Doseganje globalnih ciljev na lokalni ravni

  • Krožno gospodarstvo v MOL, Zala Strojin Božič, Mestna občina Ljubljana
  • Otroci in mladi kot akterji sprememb. Projekt Stezosledci proti neenakostim, Anja Horvat in Rebeka Virtič, Društvo stezosledcev

 10.10 Pogovor o prihodnosti globalnih ciljev v Sloveniji

Moderira: Robin Dewa, Društvo Bodi svetloba

10.45 Pogostitev

Za pogostitev bo poskrbelo socialno podjetje Skuhna.

11.15 Zagon Koalicije 2030

Po pogostitvi bo v istem prostoru formalno objavljen zagon Koalicije 2030 za izpolnitev ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.

Koalicija 2030 si bo prizadevala, da Republika Slovenija kot članica EU naredi vse, skladno s svojo globalno odgovornostjo in načelom solidarnosti, kar je v njeni moči, da doma in v mednarodni skupnosti, uresničimo zavezo za izpolnitvijo globalnih ciljev, ciljev trajnostnega razvoja, usklajenih na ravni Združenih narodov z Agendo za trajnostni razvoj 2030.

Aktivna podpora Agendi 2030 je potrebna tudi zaradi procesa krčenja civilnodružbenega prostora, prostora svobode, aktivnega državljanstva in solidarnosti, ki smo mu priča doma, v EU in po svetu.

H Koaliciji 2030, zvezi organizacij, enakih med enakimi, lahko pristopi vsaka organizacija, ki deli načela trajnostnega razvoja, s podpisom izjave o poslanstvu Koalicije 2030.

Koalicija 2030 – Poslanstvo in vizija

 

SLOVENIAN LOGO FULL COLOUR TRANSPARENT

Dogodek poteka v okviru aktivnosti projekta Trajnostna Evropa za vse, ki ga finančno podpira Evropska unija. Izražena mnenja avtorjev nujno ne odražajo stališč EU.

Translate »