Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za trajnostno financiranje, ki je del prizadevanj v okviru unije kapitalskih trgov za povezovanje financiranja s specifičnimi potrebami evropskega gospodarstva v korist planeta in naše družbe.  Načrt predvideva približno 180 milijard EUR dodatnih naložb na leto, da bi dosegli pariške cilje za EU do leta 2030, vključno s 40 % zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.    

Na podlagi končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni za financiranje trajnostnega razvoja, strategija EU za trajnostno financiranje dolgo časovni načrt za nadaljnje delo in prihodnje ukrepe, ki vključujejo vse zadevne akterje v finančnem sistemu.

Načrt vključuje poenoten klasifikacijski sistema EU – ali taksonomije, ustvarjanje oznak EU za okolju prijazne finančne produkte, pojasnitev nalog upraviteljev premoženja in institucionalnih vlagateljev, vključitev trajnosti v bonitetne zahteve, izboljšanje preglednosti pri poročanju podjetij ter zahtevo, da zavarovalnice in investicijske družbe strankam svetujejo na podlagi njihovih preferenc glede trajnosti.

Celotno sporočilo

Translate »