AJPES obvešča, da je na njihovem portalu po novem omogočen dostop do podatkov o nevladnih organizacijah s statusom javnega interesa.

Evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) zajema osnovne podatke o nevladnih organizacijah, podatke o področjih, na katerih imajo podeljen status delovanja v javnem interesu, podatke o podelitvi oziroma odvzemu statusa (datum podelitve/odvzema, številke in datumi pravnih aktov ali drugih pravnih podlag) ter podatke o pristojnem ministrstvu. Za ažurnost in celovitost podatkov v ENO so odgovorna pristojna ministrstva, ki imajo pooblastila za redno posodabljanje podatkov v ENO prek spletne aplikacije na portalu AJPES.

Vstop v eENO.

Vir, foto: AJPES

Translate »