Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 2017 poraba pomoči EU znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030.

Od leta 2005 razvojne nevladne organizacije iz vseh držav EU skupaj pod koordinacijo mreže CONCORD pripravljamo letno AidWatch poročilo. CONCORD AidWatch spremlja porabo pomoči in oblikuje priporočila o kakovosti in količini pomoči, ki jo zagotavljajo države članice EU in Evropska komisija.

Medtem ko EU ostaja največji svetovni donator pomoči, se je pomoč EU zmanjšala za 4 % v primerjavi z letom 2016 in napihnjena pomoč še vedno predstavlja 19 % celotnega proračuna EU za pomoč leta 2017. Zmanjšanje pomoči EU je močno povezano z 10 % zmanjšanjem stroškov oskrbe migrantov in 82 % zmanjšanjem odpisa dolgov, prijavljenih kot uradna razvojna pomoč, glede na leto poprej.

Obenem se je svetovna raven pomoči najmanj razvitim državam v primerjavi s preteklim letom prvič po letu 2013 povečala za 4 %. Vendar pa je vrzel še vedno velika, saj je obseg pomoči najmanj razvitim državam doseglo 0,11 % bruto nacionalnega dohodka (BND) v EU, namesto 0,15 %, kakršna je zaveza držav do leta 2020.

CONCORD ob upoštevanju teh podatkov in trenutnih pogajanj o prihodnjem proračunu EU poziva evropske institucije in države članice EU, naj zagotovijo, da bodo pravice in prednostne potrebe ljudi, ki živijo v revščini, kakovost razvojne pomoči in načela učinkovitega razvojnega sodelovanja središče razvojnega proračuna in programov EU.

Z zagotavljanjem letnih podatkov in natančnejšo analizo nevladne organizacije v mreži CONCORD želimo doseči, da voditelji EU prevzamejo odgovornost in da 0,7 % bruto nacionalnega dohodka namenijo za razvojno pomoč ter da se ta sredstva uporabijo na učinkovit način za dejansko razvojno pomoč.

Če si želite dobiti celoten vpogled in se seznaniti s številkami, vas vabimo, da si preberete novo poročilo!

Translate »