Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je objavila redno letno poročilo o temeljnih pravicah v Evropski uniji za leto 2020. V poročilu je povzet in razčlenjen razvoj dogodkov na področju človekovih pravic v EU v letu 2019.

FRA v poročilu ugotavlja, da se zaradi čedalje večje nestrpnosti in napadov na temeljne pravice ljudi dodatno izničuje precejšen napredek, dosežen v preteklih letih. Osrednje poglavja poročila se osredotoča na uporabo Listine  Evropske  unije  o  temeljnih  pravicah v državah članicah, pri čemer poročilo ugotavlja, da je ta postala prepoznavna  in  je  spodbudila  novo  kulturo  v  zvezi  s  temeljnimi  pravicami  na  ravni  EU, vendar pa so na nacionalni ravni ljudje o njej še vedno slabo ozaveščeni in je ne uporabljajo pogosto, čeprav je pravno zavezujoča že deset let.

Poročilo izpostavlja tudi nekatera ključna vprašanja, kot so spoštovanje temeljnih pravic na mejah, revščina otrok in vprašanje umetne inteligence v kontekstu temeljnih pravic in etike. FRA v poročilu navaja tudi številne predloge za ukrepe, ki zajemajo vprašanja, povezana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in njeno uporabo v državah članicah, enakostjo in nediskriminacijo, rasizmom in s tem povezano nestrpnostjo, vključevanjem Romov, azilom, mejami in migracijami, informacijsko družbo, zasebnostjo in varstvom podatkov, otrokovimi pravicami, dostopom do pravnega varstva in izvajanjem Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Poleg sintetskega poročila je agencija objavila tudi poročila, ki so jih prispevale nacionalne pogodbene partnerice agencije, ki sestavljajo njeno multidisciplinarno raziskovalno mrežo FRANET. Mirovni inštitut je slovenski član mreže FRANET.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Vir: Mirovni inštitut

Translate »