Humanitarno društvo ADRA Slovenija je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zunanje zadeve s projektom Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori. 34-mesečni projekt, ki ga bodo izvajali v Črni gori, bo naslovil ekonomsko neenakost med moškimi in ženskami.

V sklopu projekta, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve in je vreden 153.250 €, bodo v Podgorici vzpostavili center za opolnomočenje žensk, kjer bodo omogočili krepitev ekonomske neodvisnosti žensk preko predavanj, delavnic, izobraževanj in svetovanj. Vsem zainteresiranim (obeh spolov) bodo omogočili osebno in spletno svetovanje s področij pravnega, socialnega ter ekonomskega opolnomočenja.

V sklopu projekta bodo izvedli tudi ozaveščevalno kampanjo o pravicah žensk, enakopravnosti spolov, uravnoteženi zastopanost obeh spolov v javnem in zasebnem življenju. Na te teme bodo izvedli tudi javne debate in konferenco, izdali pa bodo tudi priročnik.

Črna gora ima majhno, odprto, vendar ranljivo ekonomijo z visokimi stroški upravljanja. Posledice gospodarske krize so leta 2010 najbolj prizadele javni sektor, ki je odpuščal, med odpuščenimi pa so prevladovale ženske. Zaradi izrazito tradicionalne patriarhalne družbe se ženske lahko zaposlujejo predvsem v javnem sektorju, v zasebnem sektorju pa delajo zgolj »na črno«. Tovrstna neenakost pri zaposlovanju je ustvarila ekonomsko  odvisnost žensk. Te niso enakopravno zastopane v javnem in političnem življenju, občutno višja je stopnja brezposelnih žensk, ženske nimajo enakih možnosti, so informacijsko nepismene, takih je kar 42 % odsotkov.

V občini Podgorica živi 30 % prebivalcev Črne gore, od tega je 53 % žensk ekonomsko odvisnih. Še slabše je stanje v Koniku, kjer od leta 1999 živijo Romkinje, ki so begunke s Kosova, in imajo veliko otrok. Posledično to poglablja vsesplošno revščino pri pripadnikih obeh spolov.

Za preprečevanje nadaljnjega razkroja družbe in poglabljanja revščine je nujno opolnomočiti ženske, ki bodo nosilke pozitivnih družbenih sprememb.

Translate »