Pandemija covida-19 je tudi našim otrokom približala problem, kako je, ko ne moreš obiskovati šole, ko nimaš osebnega stika z učiteljem in z učno snovjo, opozarja Ana Kristovič iz Adre Slovenija.

Adra se zavzema za to, da imajo vsi otroci vsepovsod možnost dostopa do kakovostnega izobraževanja, pri čemer poudarjajo, da je uresničevanje cilja št. 4 trajnostnega razvoja tesno povezano z odpravljanjem neenakosti in zagotavljanjem enakosti spolov.

V okviru projekta predsedovanja EU Za Odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu je lansko potekalo 16 pilotnih projektov osveščanja javnosti, v katerih so se slovenske nevladne organizacije osredotočile na različne aspekta razvojnega sodelovanja in globalnega učenja – z delavnicami, javnimi dogodki, učnim materialom in prispevki v medijih. Za pet projektov smo posneli tudi videe, med njimi tudi za Adro.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »