Evropska komisija je predstavila prenovljeno strategijo EU za industrijsko politiko. Predsednik Jean-Claude Juncker je poudaril, da bodo ukrepi pomagali evropski industriji, da ostane ali postane vodilna v svetu pri inovacijah, digitalizaciji in razogljičenju.

Novi predlog združuje vse obstoječe in nove horizontalne in sektorske pobude v enotno strategijo. Sveženj za okrepitev kibernetske varnosti industrije vključuje vzpostavitev evropskega raziskovalnega in strokovnega centra za kibernetsko varnost, ki bo podpiral razvoj tehnoloških in industrijskih zmogljivosti na področju kibernetske varnosti, ter certifikacijsko shemo EU za izdelke in storitve, ki bo priznana v vseh državah članicah. Predlagana uredba o prostem pretoku neosebnih podatkov bo omogočila prosto izmenjavo podatkov preko meja, kar bo pripomoglo k modernizaciji industrije in oblikovanju skupnega evropskega podatkovnega prostora. Komisija bo predstavila nov niz ukrepov v zvezi s krožnim gospodarstvom, vključno s strategijo o plastiki in ukrepi za izboljšanje proizvodnje obnovljivih bioloških virov ter njihovo pretvorbo v proizvode na biološki osnovi in bioenergijo. Strategija predvideva tudi posodobitev okvira za intelektualno lastnino, vključno s poročilom o delovanju direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in sporočilom o uravnoteženem, jasnem in predvidljivem evropskem okvirju podeljevanja licenc za standardne patente. Prav tako vsebuje pobudo za izboljšanje delovanja javnega naročanja v EU, vključno s prostovoljnim mehanizmom za zagotavljanje jasnosti in smernic organom, ki načrtujejo velike infrastrukturne projekte, ter razširitev programa znanj in spretnosti na nove ključne industrijske sektorje, zlasti gradbeništvo, jeklarstvo, papirništvo, zelene tehnologije in energijo iz obnovljivih virov, proizvodnjo in pomorski pomet. Komisija bo predstavila tudi strategijo o vzdržnem financiranju za boljše usmerjanje zasebnih kapitalskih tokov v bolj trajnostne naložbe. Nova strategija vsebuje še pobude za uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko ter evropski okvir za pregledovanje neposrednih tujih naložb in revidiran seznam kritičnih surovin. Komisija bo objavila tudi nove predloge za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost, vključno s strožjimi standardi za emisije ogljikovega dioksida za osebna in kombinirana vozila, akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva v podporo uvajanju polnilne infrastrukture ter ukrepe za spodbujanje avtonomne vožnje. Komisija je nekatere ukrepe sprejela že prejšnji teden, ostale pa bo predstavila do konca tega leta oziroma v letu 2018.

Evropska industrija predstavlja dve tretjini izvoza EU in zagotavlja delovna mesta 36 milijonom prebivalcev, od katerih jih je 1,5 milijona nastalo po letu 2013. Vse politike Komisije so usmerjene v krepitev vloge industrije, da bi ustvarili nova delovna mesta, izboljšali konkurenčnost Evrope, spodbujali naložbe in inovacije v čiste in digitalne tehnologije ter zaščitili evropske regije in delavce, na katere spremembe v industriji najbolj vplivajo.

Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije, je zapisano v devetem cilj Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo države sveta sprejele septembra 2015. Več o globalnih ciljih na tematski strani platforme SLOGA www.globalni-cilji.si.

Podrobneje

Translate »