Platforma SLOGA je pred četrtkovim neformalnim zasedanjem Sveta za zunanje zadeve (FAC), posredovala stališča in predloge na zadnjo inačico Evropskega soglasja za razvoj, ki jo je pripravilo malteško predsedstvo. Stališča in predlogi so bili pripravljeni in usklajeni v sodelovanju s preostalimi evropskimi platformami v okviru evropske mreže CONCORD. Stališča smo posredovali Ministrstvu za zunanje zadeve RS.

Več kot 10 let po tem, ko je EU sprejela zadnje soglasje o razvoju, je oblikovanje novega soglasja priložnost, da se ponovno uokviri načelen pristop EU k razvojnemu sodelovanju, ob upoštevanju ključne novosti – ciljev trajnostnega razvoja. Pri finalizaciji teksta novega Evropskega soglasja o razvoju, bi vam želeli predlagati nekaj tekstovnih dopolnitev, saj nas skrbi, da aktualna verzija soglasja, ki je bila prepoznana kot gonilo trajnostnega razvoja, ne podpira v zadostni meri zasledovanja dolgoročnega cilja izkoreninjenja ekstremne revščine, koncepta “ne pustiti nikogar zadaj” in promocije skladnosti politik za globalni razvoj. Menimo, da bo samo na takšen način soglasje skladno s sprejeto Agendo 2030 za dosego trajnostnega razvoja, hkrati pa bo v dovolj ambiciozni meri predstavljalo primeren okvir za usklajeno delovanje vseh EU držav članic v naslednjih 15 letih.

Zaradi tega vas pozivamo, da se zavzamete za dolgoročno vizijo, ki bo predstavljala vodilo razvojni politiki vsaj naslednjih petnajst ali več let.

Celoten poziv

Translate »