V sklopu projekta MigratED, ki ga financira program Evropske unije Erasmus+, smo partnerji projekta pripravili 18 participativnih videoposnetkov. Predstavljajo glavni del končnega spletnega dokumentarnega filma MigratED.

Cilj projekta MigratED je širjenje dobrih izobraževalnih praks o medkulturnem dialogu, migracijah in človekovih pravicah z usposabljanjem učiteljev ter mlajših generacij o teh temah in uporabi digitalnih ter multimedijskih orodij.

V vsaki državi so skupine mladih, vključenih v projekt, posnele več krajših filmov. Pred tem so se izobraževali o temah globalnega učenja, medijski in video pismenosti, pri snemanju filmov pa so jih podpirali strokovnjaki.

Filme smo pripravili v vseh petih jezikih držav, vključenih v projekt. V ta namen smo postavili svojo spletno platformo, kjer si filmčke lahko ogledate v slovenskem jeziku. Različne zgodbe, ki smo jih zbrali, so tako zbrane na enem  mestu z enim glavnim sporočilom: sporočilom o srečanju in izmenjavi informacij med mladimi Evropejci ter migranti, begunci in prosilci za azil.

 


Videoprispevki so bili pripravljeni v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju), katerega partner je Platformo SLOGA. Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

Translate »