12. avgusta obeležujemo svetovni dan mladih. Združeni narodi (ZN) so letos ob tem dnevu v ospredje postavili uresničevanje agende za razvoj 2030. Osredotoča se na vodilno vlogo mladih pri zagotavljanju izkoreninjenja revščine in doseganju trajnostnega razvoja s trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

Geslo letošnjega dneva mladih je Pot do leta 2030: izkoreninjenje revščine in doseg trajnostne potrošnje in proizvodnje, s čimer se Združeni narodi naslanjajo na lani sprejete cilje trajnostnega razvoja, s katerimi je opredeljena svetovna agenda do leta 2030. Izkoreninjene revščine je 2 globalni cilj, med tem ko sta trajnostna proizvodnja in potrošnja opredeljeni v 12 cilju.

Trajnostna potrošnja vključuje uporabo proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo osnovne potrebe skupnosti, hkrati pa ohranijo potrebe prihodnjih generacij. Razvoj in promocija posameznih odločitev in dejavnosti, ki povečajo okoljsko učinkovitost porabe in zmanjšanje odpadkov ter onesnaževanja, je ključnega pomena za doseganje pravičnega socialno-ekonomskega razvoja. Vendar se mnogi mladi moški in ženske srečujejo z ovirami na nekatere odločitve zelene potrošnje. Te ovire pri vključujejo visoke cene blaga in storitev ter pomanjkanje informacij o razpoložljivih izbirah.

Povečanje učinkovitosti virov v smeri trajnostne proizvodnje lahko znatno prispeva k izpolnjevanju osnovnih potreb vseh ljudi, vključno z mladimi, tako da hrana, voda in energija postanejo bolj cenovno dostopni ljudem, ki živijo v revščini. Vlaganje v trajnostno proizvodnjo ustvarja tudi nove trge in priložnosti za zaposlitev ter pomaga zagotoviti socialno vključenost vseh ljudi v družbo.

Letos bo v Sloveniji, kjer mlade običajno opredeljujemo s starostjo 15–29 let, prav na ta dan med mlade prestopilo 35 otrok, v svet »odraslih« pa bo vstopilo 78 mladih.

Po podatkih Statističnega urada RS se delež mladih (15–29 let) v Sloveniji zmanjšuje, v začetku leta 2016 so predstavljali 16 % prebivalcev Slovenije, še pred desetimi leti so predstavljali več kot 20 % prebivalstva. Med mladimi je bilo 6 % tujih državljanov, kar je za 0,8 odstotne točke več kot pred petimi leti. V 2015 se je polovica mladih izobraževala, tretjina je bila zaposlena. Več kot polovica mladih (25–29 let), ki so se odselili v tujino, je imela srednješolsko izobrazbo.

Eden od poudarkov letošnjega mednarodnega dne mladih je izkoreninjenje revščine do leta 2030. Podatki za Slovenijo za leto 2015 kažejo, da se je stopnja tveganja revščine med mladimi (15–29 let) v primerjavi z letom 2014 znižala za 0,7 odstotne točke (na 14,7 %). Kljub temu pa je bila stopnja tveganja revščine med mladimi višja kot med splošno populacijo in druga najvišja v zadnjih 10 letih.

Translate »