11. maja 2023 je potekala redna seja sveta platforme SLOGA. Članom sveta, ki ga sestavljajo predsednica sveta Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj), Robert Križanič (Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi), Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut) in predstavnik zaposlenih Marjan Huč (Platforma SLOGA) so se na seji pridružili Robin Dewa (kandidat za novega člana sveta), Max Zimani (direktor platforme SLOGA) in Katja Celin Yere (predstavnica članice zavoda Voluntariat).

Srečanje je bilo namenjeno izrednim volitvam in potrjevanju članic in članov sveta platforme SLOGA, prijavam na nove projekte, izvedbi tekočih projektov ter vključevanju članic v prihodnje projektno delo. Razpravljalo se je tudi o vključenosti platforme SLOGA v različne mreže in organizacije, kot sta delovna skupina za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ter Concord. Pozornost je bila namenjena tudi srečanju članic, ki bo potekalo 16. 6. 2023. Srečanje bo posvečeno spominu na Eyachewa Tefera, soustanovitelja in nekdanjega predsednika sveta platforme SLOGA.

Svet platforme SLOGA bo v bodoče, zaradi boljšega pretoka informacij, na vsako sejo povabil eno izmed članic in tako izboljšal komunikacijo med platformo SLOGA in njenimi članicami. Tokrat se je srečanja udeležila Katja Celin Yere, predstavnica zavoda Voluntariat. Pogovor je tekel o storitvah, ki jih Voluntariat nudi nevladnemu sektorju, kot sta znak kakovosti in standard ESE. Svet platforme se je strinjal, da so dogodki, namenjeni srečevanju in mreženju, ključnega pomena za ohranjanje živahne nevladne “scene” na področju človekovih pravic in globalnega učenja.

Vsi prisotni so bili seznanjeni z razpisanim delovnim mestom za vodjo projekta na platformi SLOGA. Sklenjen je bil tudi dogovor, da bodo članice redno obveščene o vsebinah, ki jih obravnava svet.

Pripravil:MZ

Translate »