V projektu Na-prostem.si izvajajo anonimno anketo o tem, kako zaposleni, sodelavci in prostovoljci v nevladnih organizacijah (NVO) uporabljajo programske opreme in storitve.

Cilj raziskave je ugotoviti stanje uporabe prosto dostopnih in plačljivih računalniških programov pri delovanju NVO ter njihov odnos do (odprtokodnega) prostega programja in storitev, vključno s pogoji ali potrebami za njihovo (potencialno) rabo.

Vprašalnik je dostopen na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProstoprogramjeNVO.

Sestavlja ga 21 vprašanj zaprtega tipa, njegovo izpolnjevanje traja predvidoma 15 minut.

Vabijo vas, da delite vprašalnik s svojimi zaposlenimi /sodelavci/prostovoljci, z drugimi NVO na vaši adremi in na svojih družbenih omrežjih in/ali v novičnikih.

Tovrstna raziskava stanja in potreb za uporabo prostega programja in storitev v Sloveniji še ni bila izvedena, zato bodo njeni rezultati pomembno prispevali k boljšemu razumevanju odnosa in poznavanju odprtokodnega programja in storitev v NVO sektorju.

Rezultati anketne raziskave projekta Na-prostem.si bodo uporabljeni za postavitev digitalne platforme za informiranje in rabo odprtokodnega programja in storitev ter za kakovostno izvedbo brezplačnih izobraževanj za NVO o prostem programju in storitvah.

Več o projektu Na-prostem.si lahko preberete na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/2022/01/25/na-prostem-si-prosto-programje-za-digitalno-vkljucenost-nvo-in-uporabnikov/.

Translate »