Konec aprila je izšla nova številka Slogopisa, posvečena prehranski varnosti v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Prehranska varnost je svetovni izziv, kako na najboljši način uskladiti povečane potrebe po hrani s trajnostnim razvojem, ohranjanjem okolja, varovanjem in upravljanjem naravnih virov in ekosistemov ter prilagoditvami podnebnim spremembam. V današnjem soodvisnem svetu je prehranska varnost tesno prepletena z ostalimi razvojnimi izzivi, npr. odpravljanjem revščine in bolezni, zagotavljanjem izobraževanja, podnebnimi spremembami, grožnjami miru in varnosti po svetu. Uvodno razmišljanje o povezanosti zagotavljanja prehranske varnosti na nacionalni ravni z mednarodnim razvojnim sodelovanjem je prispeval predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar; evropski komisar, pristojen za mednarodno sodelovanje in razvoj, Neven Mimica, je predstavil doprinos Evropske unije pri zagotavljanju prehranske varnosti, Sharon Lee Cowan z Organizacije za prehrano in kmetijstvo (Food and Agriculture Organization – FAO) pa prispevek FAO pri zagotavljanju prehranske varnosti po svetu s poudarkom na državah v razvoju. Prispevek Marijana Ivanuše, vodje Urada Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji, koncept prehranske varnosti predstavi z zdravstvenega vidika. Dr. Emil Erjavec, agrarni ekonomist, je kritično razmišljal o prispevku Slovenije pri zagotavljanju prehranske varnosti v svetu, Albin Keuc s SLOGE pa je koncept prehranske varnosti obravnaval s stališča skladnosti politik za razvoj. Slogopis se zaključi s predstavitvijo projektov slovenskih nevladnih organizacij na področju zagotavljanja prehranske varnosti.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!

Translate »