Vlada Republike Slovenije je pripravila osnutek Strategije Vlade RS na področju migracij, ki je koalicijska zaveza vlade in ga bo vlada predvidoma obravnavala še ta mesec. NVO, ki delujemo na področju migracij, azila in integracije, smo na osnutek dokumenta podale številne komentarje.

ADRIANA
Za prispevek v Dnevnik je dr. Romana Zidar z UNICEF Slovenija povedala, da zadnja verzija dokumenta zajema številne predloge NVO, in poudarila ranljivost otrok brez spremstva.

Adriana Aralica s SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je izpostavila, da četudi sta predstavnika NVO (Slovenska filantropija in Društvo Odnos) sodelovala v medresorski delovni skupini, vzpostavljeni za pripravo in spremljanje uresničevanja dokumenta, bi si NVO želele daljšega in bolj vključujočega procesa priprave dokumenta, ki bi vključeval tudi druge deležnike, med njimi zagotovo akademike in strokovnjake ter deležnike z lokalne ravni, saj vendarle integracija migrantov poteka na lokalni ravni.

Na osnutek strategije so stališča pripravile Društvo Odnos Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC Rdeči Križ Slovenije SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč Slovenska filantropija UNICEF Slovenija, podprle pa so ga Amnesty Slovenije Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi Društvo za nenasilno komunikacijo Forum za enakopraven razvoj – FER Mirovni inštitut Slovenska karitas Zavod Emma.


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

TLG,SLOGA MRS

Translate »