V ponedeljek, 9. 4. 2018 je OECD DAC izdal poročilo o gibanju uradne razvojne pomoči (URP) vseh držav donatoric v 2017, ki je znašala 146,6 milijard ameriških dolarjev. Čeprav se je celotna URP znižala za 0,6 % (glede na leto 2016), pa je bilo v letu 2017 več pomoči namenjene državam v razvoju. URP Slovenije se je v letu 2017 znižala za 10  % zaradi nižjega stroška namenjenega za oskrbo prebežnikov v Sloveniji.

Stroški držav donatoric za oskrbo prebežnikov so se zaradi zmanjšanega prihajanja prebežnikov znižali za 13,6 %, tako da so stroški v letu 2017 znašali manj kot 10 % celotne uradne razvojen pomoči. URP držav članic EU, ki so članice OECD DAC, je znašala 82,7 milijard ameriških dolarjev.

URP Slovenije se je v letu 2017 znižala za 10 % zaradi nižjega stroška namenjenega za oskrbo prebežnikovv v Sloveniji. V letu 2017 je bilo v Sloveniji za URP namenjenih 76 milijonov ameriških dolarjev oziroma 0,16 % BDP.

oecd

Podrobnejše poročilo lahko najdete tu.

Translate »