Kaj je Evropski zeleni dogovor? Čemu potrebujemo tako celovit in kompleksen dogovor? Kaj želimo doseči in kako nameravamo na evropski ravni to uresničiti? Kaj to pomeni za Slovenijo – kaj bomo morali storiti v prihodnosti? Kaj prinaša za države globalnega juga?

EU se je zavezala, da bo do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Zeleni dogovor je oblikovan kot predlog nove strategije EU, katere cilj je preobrazba EU v podnebno nevtralno, pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom. V povezavi s prihodnjim evropskim proračunom bodo vse te vsebine imeli močen učinek tudi na zunanjo politiko EU, in tako tudi na oblike in vsebin razvojnega sodelovanja. Tudi slovenska strategija razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči »varstvo okolja« in »skladnost politik za razvoj« določa kot presečne in prednostne vsebine. Na usposabljanju bomo odstrli tančico, ki zastira vsebine, ki jih Evropski zeleni dogovor prinaša in na katere bo imel učinek, s ciljem, da jih boste lahko uporabili v svojem strateškem načrtovanju in snovanju dejavnosti.

Usposabljanje bo vodila Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaravne razvoj. Usposabljanje bo moderiral Albin Keuc, platforma SLOGA. Potekalo bo 27. oktobra med 9.30 in 11.30.

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 16. ure 26. oktobra 2020.

Evropski zeleni dogovor poudarja celostni pristop, v skladu s katerim naj bi vsi ukrepi in politike EU prispevale k njegovim ciljem. Sporočilo Komisije najavlja pobude iz številnih medsebojno tesno povezanih področij politike, kot so podnebje, okolje, energija, promet, industrija, kmetijstvo in trajnostno financiranje. Med temi pobudami so: predlog za podnebni zakon, ki uzakonja cilj podnebne nevtralnosti, strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, industrijska strategija, strategija za pametno integracijo sektorjev, strategija za pametno in trajnostno mobilnost, strategija „od vil do vilic“ in drugo.

Več o programu in prijave.


Dogodek poteka v okviru aktivnosti projekta CE4SD, Skladna Evropa za trajnostni razvoj, ki ga izvaja konzorcij evropskih nevladnih organizacij in sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina dogodka v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve.