Ob mednarodnem dnevu vesti je We World v sodelovanju s partnerji priznanega projekta #MigratED, med njimi Platformo SLOGA, organiziral zaključno konferenco projekta, ki je potekala 6. in 7. aprila 2021.

»Ne smemo delati za mlade, ampak moramo delati z mladimi.« – Stefano Piziali, We World

Mednarodna večdeležniška konferenca je zagotovila forum za razpravo in izmenjave o povezanih ter soodvisnih temah globalnega učenja, socialne vključenosti migrantov in digitalizacije izobraževanja, tudi v luči izzivov (in priložnosti), ki jih prinašajo ukrepi za zajezitev pandemije. Kot je v sklepni refleksiji izpostavil Stefano Piziali z We World, je bil projekt #MigratED v izhodišču zasnoven z namenom naslavljanja predsodkov in napačnih predstav, ki jih imamo o migrantih, in naslavljanja pomena socialne vključenosti na področju izobraževanja; ti izzivi so se s pandemijo le še poglobili.

Vabljeni k ogledu posnetka konference: prvi dan in drugi dan konference.

Konferenco je otvorila Ditta Trindade Dolejsiova z Global Education Network Europe (GENE), ki je orisala globalno učenje v Evropski uniji in primere aktivnosti globalnega učenja, ki so naslavljali migracije in jih je GENE prepoznal oz. nagradil kot primere inovativnih dobrih praks globalnega učenja; med slednjimi tudi projekta članic Platforme SLOGA Društva Humanitas in Foruma za enakopraven razvoj.

 

Prvi panel (6. aprila) je naslovil digitalizacijo izobraževanja in vpliv epidemije Covid-19 na izobraževanje. V vsebinskem uvodu v panel je Myria Georgiou z London School of Economics (Združeno kraljestvo) poudarila, da so razprave o negativnem predstavljanju migracij v medijih pomembne zaradi številnih napačnih predstav o migracijah. Na panelu, ki ga je povezovala Sandra Oliveira (4Change, Portugalska), so sodelovali Lambrini Stamati iz Mednarodne organizacije za migracije (Grčija), Gabriella Taddeo z INDIRE (Italija), Chrysanthi Nicodemou z Regijske gimnazije Kokkinotriithia (Ciper) in Konstantina Tsene, Junior High School of Avlonas, Attiki (Grčija). Izbuh korona-krize je izpostavil neenakosti pri dostopu do kakovostnega izobraževanja in potrebo po krepitvi digitalnih veščin, vključno z digitalizacijo globalnega učenja.

Na drugem panelu (7. aprila) o vključujočem izobraževanju in integraciji migrantov je sodelovala Urška Kurmanšek z Osnovne šole Livada. Učenke Osnovne šole Livada so v okviru projekta MigratED pripravile video o večkulturnosti na njihovi šoli. V razpravi, ki jo je moderirala Dimitra Deroyannis z Action Aid Hellas (Grčija), so sodelovale še Panagiota Kaisari – UNICEF Grčija, Kistina Marku – Cyprus Refugee Council, dr. Gelly Aroni z grškega Ministrstva za migracije in azil, Sara Caetano s portugalskega ACM – Migrations High-Commission, Marta Salinaro z University of Bologna Alma Mater Studiorum (Italija). Osrednje sporočilo panela je bilo, da je tudi v času pandemije potrebno poskrbeti za enake možnosti in udejanjanje pravice priseljenskih otrok do izobraževanja.

Na tretjem panelu o globalnem učenju, ki ga je povezovala vodja projekta #MigratED pri Platformi SLOGA Adriana Aralica, sta sodelovali Irma Šinkovec z Ministrstva za zunanje zadeve in ravnateljica Osnovne šole Kungota Zdenka Keuc, mentorica skupine dijakov in dijakinj II. gimnazije Maribor, ki so v okviru projekta #MigratED pripravili video o prisilnih migracijah. Na panelu so sodelovale Paola Berbeglia, članica izvršnega odbora CONCORD Europe in predsednica CONCORD Italia), Giordana Francia z Italian Alliance for Sustainable Development – ASviS in Célia Quico z Univerze v Lusófoni, School of Communication, Arts and Information Technologies. Govorke so pomenile pomen sodelovanja in povezovanja različnih deležnikov z različnih ravni ter umeščanja globalnega učenja v formalno izobraževanje.

Konferenco je z zaključnim nagovorom sklenil Andrea Lapegna z Lifelong Learning Platform – projekt #MigratED je bil namreč lani nagrajen kot najboljša praksa v kategoriji »učenje, ki opolnomoči – prihodnost učenja«. Poudaril je, da je vseživljenjsko učenje, tako formalno kot neformalno, presečna tema ciljev trajnostnega razvoja.

Stefano Piziali z We World je v zaključni refleksiji izpostavil tri ključne sklepe projekta #MigratED:

  1. Pomen medijske pismenosti, ki ni samo pogoj za premostitev digitalne vrzeli, ampak tudi sredstvo za vključujoče izobraževanje in spodbujanje kritičnega razmišljanja.
  2. Pomen inovativnih metod na področju formalnega in neformalnega globalnega učenja za preseganje socialne izključenosti.
  3. Pomen angažiranja mladih kot zagovornikov družbenih sprememb in reform.

 


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. 

Translate »