V začetku letošnjega leta je luč sveta ugledal projekt Onkraj zgodb (Beyond the tales), ki je zakladnica takšnih in drugačnih informacij in uporabnih ter poglobljenih materialov o podnebnih spremembah in migracijah. Namen izobraževalno-osveščevalnega projekta je krepiti povezovanje med izobraževalci, izobraževalkami in mladimi ter k aktivaciji za podnebno in socialno pravično družbo spodbuditi tudi širšo javnost.

Na spletni strani projekta že lahko najdete infoliste o globalnem učenju, nediskriminaciji, participativni demokraciji in sistemu zelene pisarne ter trajnostne organizacije dogodkov. Infolisti so prvotno namenjeni institucijam iz različnih sektorjev (NVO, javni in zasebni sektor), ki želijo delovati na bolj intersekcionalen, trajnosten in vključujoč način. Vsekakor pa lahko koristijo vsem, ki se jim vsebine infolistov zdijo koristne v njihovem lastnem okolju – v šolah, pisarnah ali v zasebnih kontekstih. Nudijo oprijemljive smernice za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture.

Partnerji projekta Onkraj zgodb, ki prihajajo iz Španije, BiH, Avstrije in Slovenije, imajo raznolika ozadja in so strokovnjaki, strokovnjakinje na različnih področjih. Svoja znanja so združili z namenom podpore drugih organizacij in institucij, ki jim časa in/ali sredstev za izobraževanje navadno kronično primanjkuje. Infolisti tako služijo kot pripomoček, ki v strnjenem formatu vsebuje ogromno koristnih informacij in smernic.