Portugalska platforma NVO (Plataforma Portuguesa das ONGD) v okviru portugalskega predsedovanja Svetu Evropske unije in projekta Presidency Project – For an open, fair and sustainable Europe in the world vodi širok proces razmislekov o trendih in perspektivah in na področju razvojnega sodelovanja.


V ta namen je pripravila vprašalnik o vplivih globalne dinamike na politiko razvojnega sodelovanja, Questionnaire on the implications of global dynamics on development cooperation policies.

Vprašalnik je namenjen organizacijam civilne družbe iz različnih držav, da bi na ta način zbrali pomembne prispevke k razpravi o vplivu globalnih dinamik na razvojni sektor.

Rezultate, ki bodo plod tega procesa, bodo prispevali k dejavnostim platforme ONGD v okviru portugalskega predsedovanja.

Vabimo vas, da sodelujete v tem pomembnem procesu in do 22. februarja izpolnite vprašalnik na spletu.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »