Prispevki

Imenovana direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada je mag. Mojco Špec Potočar z dnem 1. 9. 2017 imenovala za direktorico Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov za dobo petih let, in sicer od 1. 9. 2017 do najdlje 31. 8. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja. Beri dalje