Prispevki

DCI: Podpora kulturnim akterjem v Maliju za delovanje na področju upravljanja in razvoja

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori kulturnim akterjem v Maliju, da prepoznajo in predlagajo rešitve za učinkovitejše upravljanje in razvoj.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, Malija ter drugih držav upravičenk do razvojne pomoči, kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Malija.

Rok za prijavo: 28. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in krepitve demokracije v Maliju

V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic ter krepitve demokracije v Maliju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se, da ima najmanj en projektni partner sedež v Maliju.

Rok za prijavo: 7. maj 2021

Vir: CNVOS