V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic ter krepitve demokracije v Maliju.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije. Zahteva se, da ima najmanj en projektni partner sedež v Maliju.

Rok za prijavo: 7. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »