V letu 2020 je the Local več kot 100 novinarjem zagotovil usposabljanje o pristopu k poročanju o migracijah, usmerjenem v rešitve. Cilj je bil okrepiti vidnost raznolikih migracijskih izkušenj in nasloviti polariziran diskurz s članki, ki raziskujejo možne rešitve težav, s katerimi se srečujejo migrantske skupnosti.

The Local je bil ustanovljen leta 2004 kot medij migrantov za migrante in vemo, da enovita migrantska izkušnja ne obstaja. Migracije so lahko dobre, slabe in vse vmes, a prepogosto je tisto, kar je vmes, tisto, kar je izpuščeno v medijskih prispevkih.

Pri oblikovanju programa usposabljanja je bila za premagovanje tega razkoraka uporabljen pristop, osredotočen na rešitve. To pomeni, da se od poročanja o posameznih točkah migracijske poti (njenih najtežjih in najpomembnejših točk) pogled usmeri na dolgoročen razvoj. Kaj se zgodi z ljudmi, ko se naselijo v svoji novi državi? To pomeni premik od poudarka na težavah (ne da bi jih ignorirali ali zmanjšali njihov pomen) k preučevanju, kako se ljudje nanje odzivajo. Kaj pomaga migrantom in domačinom po Evropi?

S proučevanjem delujočih programov in idej, presojo dokazov ter prevpraševanjem, kaj je še treba storiti, lahko tovrstno poročanje državam, mestom in organizacijam pomaga pri medsebojnem učenju.

Translate »