Skupina članic Platforme SLOGA je 30. oktobra 2020 objavila Prispevek k osnutku Smernic za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije.

Na podlagi 16. oktobra 2020 s strani MZZ prejetega osnutka predloga Smernic za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije, smo na platformi Sloga pripravili usklajen odziv z zainteresiranimi nevladnimi organizacijami , ki smo ga dne 30. oktobra 2020 posredovali MZZ. Osnutek Smernic je bil obravnavan na delavnici »Enakost spolov v razvojnem sodelovanju – perspektive po Akcijskem načrtu za enakost spolov III«, ki je potekala 20. oktobra 2020 v organizacije platforma Sloga. Pri pripravi odziva je sodelovalo  devet (9) zainteresiranih NVO in še nekaj zainteresiranih posameznikov in posameznic.

Pripravljeni predlogi so bili podani v obliki opredeljenih splošnih vsebinskih komentarjev oz. priporočil, kot tudi v amandmajski obliki kot dopolnitev teksta osnutka Smernic. Kot ključno priporočilo je bilo opredeljeno skladno vključevanje načela enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Slovenije, ki pa more uravnoteženo veljati za vse izvajalce, med temi za nevladne organizacije, ustanove in zasebni sektor. Izpostavljen je bil tudi vidik potrebne krepitve zmogljivosti (so)financerjev, še posebej kako bo potekala presoja ocen vplivov na enakost med spoloma ter morebitna dodatna birokratska obremenitev za same izvajalce.

20201030 SLOGA Prispevek k osnutku Smernic za vključevanje enakosti spolov v MRS in HP

Translate »