Razpis za prijavo dogodkov ali aktivnosti na Tednu za odrast v Budimpešti

Če se želite predstaviti in deliti svoje zamisli, izkušnje ali umetniška izražanja z mednarodnim gibanjem odrasti, je sedaj pravi čas. Objavljen je razpis za Teden odrasti, teden dogodkov, ki bo potekal med 30. avgustom in 3. septembrom 2016 v Budimpešti. Dogodke ali aktivnosti lahko predlagate do 1. maja 2016 do polnoči.

Budimpešta bo med 30. avgustom in 3. septembrom 2016 gostila 5. mednarodno konferenco o odrasti (Degrowth) na univerzi Corvinus. Hkrati bo Budimpešta gostila tudi prvi ‘Teden za odrast’, kjer bodo nastopili številni strokovnjaki, raziskovalci, nevladne organizacije, aktivisti in oblikovalci politik. Tako bo na voljo tudi prostor za sodelovanje širše zainteresirane javnosti. Budimpešta bo postala zibelka nove pobude, imenovane Teden za odrast, ki bo ustvarila nov prostor za praktične aktivnosti in delavnice, omogočila sodelovanje z lokalnimi pobudami ter participativne razprave širokega kroga zainteresiranih strani in kulturni, umetniški ter ustvarjalni program po vsem mestu.  Teden za odrast bo tako prinesel razprave, umetniške predstave in razstave, praktične delavnice in dogodke v javnem prostoru. Ta odprta platforma bo predstavljala dialog, prakse, mreženje in izražanje lokalnih prebivalcev ter mednarodne skupnosti, tudi z znanstveniki, raziskovalci, civilno družbo in sodelavci gibanja odrasti.

Odrast je gibanje, ki nas opominja, da je neskončna rast na končnem planetu ni niti trajnostna niti zaželena. Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev za našo družbo. Gibanje poskuša razumeti prepletanje kriz s katerimi se dandanes srečujemo in zagovarja, da so te med seboj povezane. Gibanje za odrast poskuša zgraditi mirne in demokratične poti k večji socialni in okoljski pravičnosti, blaginji, smiselnemu življenju, emancipaciji in avtonomiji.

POMEMBNO:

* Organizatorji imajo pravico, da zavrnejo predlagan dogodek, če ni v skladu z načeli konference.

* Izbirni postopek: Komisija, ki jo sestavljajo člani z različnih področji, bo pregledala vse prejete predloge in izbrala najboljše po kriterijih (tematska ustreznost, jasnost, izvirnost in ustvarjalnost, privlačnost , kakovost).

* Proračun: Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za financiranje predlaganih dejavnosti, pomagajo uskladiti, najti primerne lokacije in komunicirati dejavnosti.

Teden za odrast je organiziran po temeljnih načelih samoorganiziranja/financiranja; prijavitelje vabimo, da označijo predlagano višino donacije za dogodek.

Morebitna odprta vprašanja lahko pošljete na e-naslov: conviviality@budapest.degrowth.org~~pobj.